74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Tradycją naszej szkoły stał się coroczny udział w akcji Sprzątania Świata, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej. 16 września uczniowie z klasy I i II uczestniczyli we wspólnych zajęciach, podczas których zdobywali cenną wiedzę na temat segregowania odpadów oraz recyklingu. Dzieci z zaangażowaniem brały udział w dyskusji, chętnie rozwiązywały quizy oraz układały puzzle, a także starannie wykonywały prace plastyczne. Jednak główną atrakcją tego dnia było wspólne segregowanie surowców wtórnych. Podczas zabawy edukacyjnej uczniowie chętnie porządkowali zgromadzone odpady do odpowiednich pojemników.

Od dziś z pewnością dzieci będą dbać o nasze otoczenie nie tylko podczas akcji „Sprzątania Świata”.