74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Tradycją naszej szkoły stały się coroczne przedstawienia bożonarodzeniowe. 20 grudnia 2019r. o godz. 10:00 w pięknej, świątecznej scenerii uczniowie z klasy   I i II wystawili jasełka. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: burmistrz miasta Pan Paweł Ozga, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Klepiec, radna Rady Miejskiej Pani Zofia Marek, ks. kan. Dariusz Strzelecki, pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pani Marzann Ślusarczyk oraz przedstawiciele Świebodzickiego Związku Sybiraków. Uczniowie wykazali się świetnymi umiejętnościami aktorskimi, a ich ogromne zaangażowanie zostało docenione i nagrodzone gromkimi oklaskami. Piękny śpiew kolęd wprowadził wszystkich w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zwieńczeniem tego spotkania było złożenie życzeń przez Panią Dyrektor Elwirę Kirklo-Rusek oraz podzielenie się opłatkiem.