74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Drodzy rodzice
W związku z Rozporządzeniem Men z dnia 20 marca 2020r. W sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja podstawy programowej od 25 marca odbywać się będzie na odległość z wykorzystaniem głównie dziennika Librus. Zatem proszę Państwa o systematyczne sprawdzanie wiadomości wysyłanych przez nauczycieli uczących dzieci.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość i współpracę.

Pedagog szkolny przez ten czas będzie pełnił dyżur w piątek od godz. 8.00 – do godz. 12.00. Pod numerem telefonu: 74 666 96 16.

Z wyrazami szacunku.
Dyrektor szkoły Elwira Kirklo-Rusek.