74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

 Jest to  projekt edukacyjny dla uczniów klasy pierwszej. HarperCollins Polska, które jest jednym z organizatorów akcji. – Akcja „Czytam Sobie. Pierwsza Klasa!” ma na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy oraz ma pozytywny wpływ na własną przyszłość. Drugi ważny aspekt to wzmocnienie nawyków czytelniczych dzieci, a jak wiadomo najlepszą drogą do tego jest praca nie tylko z najmłodszymi, ale także z rodzicami i nauczycielami. W akcji bierze udział klasa pierwsza wraz z wychowawcą Panią Małgorzatą Krawczyk. Projekt rozpoczynamy w październiku. Koordynatorem jest bibliotekarka Ewa Tadeuszak. Szkoła otrzymała od organizatorów akcji pakiet: książeczek z serii Czytam Sobie, zakładki, plany lekcji, magnesy, dyplomy, karty czytelnika, naklejki oraz broszury dla rodziców.