74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Biblioteka  szkolna otrzymała dofinansowanie w ramach projektu na zakup książek. Zakupione zostały lektury, książki  z serii: Czytam sobie, Książkożercy do nauki czytania dla uczniów z klas 1-3, bajki opowiadania oraz kilka  wydawnictw popularnonaukowych, które będą wykorzystywane przez nauczycieli do zajęć edukacyjnych.