74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

W dniu 6 października b. r. uczniowie klas 4 – 6 naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu profilaktyczno – wychowawczym nt. „Cyberprzemoc – zagrożenie dla dzieci i młodzieży”. Funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy mł. aspirant Michał Rzepecki omówił sposoby jakimi posługują się osoby dopuszczające się cyberprzemocy oraz konsekwencje prawne. Przedstawił także zasady bezpiecznego zachowania podczas korzystania z komunikatorów elektronicznych, serwisów społecznościowych oraz jak należy reagować w przypadku zagrożenia cyberprzemocą. 

Uczniowie wysłuchali informacji z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że zastosują zdobytą wiedzę w praktyce.