74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl
 Ogólnopolskie Wybory Książek 2024

 Ogólnopolskie Wybory Książek 2024

Na przełomie maja i czerwca nasza szkoła wzięła udział w akcji czytelniczej „Ogólnopolskie Wybory Książek”. Głównym organizatorem akcji jest Wydawnictwo Sukurs Wasilewski, Sp.j.(reprezentowana przez Redakcję miesięcznika „Biblioteka w szkole”) wraz z Fundacją dla...
Ogólnopolskie Wybory Książek

Ogólnopolskie Wybory Książek

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach bierze udział w akcji  czytelniczej „Ogólnopolskie wybory książek”. Pomysłodawcą jest  czasopismo Biblioteka w Szkole oraz Fundacja dla Bibliotek. Termin wyborów od początku maja do 15 czerwca. Celem akcji jest...