74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Rekrutacja

Tu znajdziesz wszystkie potrzebne informacje

Rekrutacja

Drodzy rodzice

Informujemy, że od 26 lutego do 15 marca 2024 r. trwa rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i harmonogramem rekrutacji do  klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 (załączniki w zakładce „Rekrutacja”).

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice składają zgłoszenie dziecka do szkoły.

Kandydaci zamieszkujący poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej składają wnioski o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły w godzinach od 7.00 – 15.30.