74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2203 z późn.zm.)

Darmowe podręczniki 2018/2019

W przyszłym roku szkolnym z darmowych podręczników oraz ćwiczeń skorzystają wszyscy uczniowie ośmioletnich szkół podstawowych oraz wygasających gimnazjów. I to bez względu na realizowaną podstawę programową.

Dotacje celowe na podręczniki i materiały edukacyjne 2018 – kwoty

Szkoły podstawowe oraz gimnazja zapewnią uczniom materiały edukacyjne z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, a także podręczniki i ćwiczenia do nauki języka obcego.

Kwoty dotacji na podręczniki dla poszczególnych klas przedstawiają się następująco:

Klasy I-III – 74,25 zł + 24,45 zł na podręcznik z języka obcego
Klasy IV, VI – 138,60 zł
Klasy V – 178,20 zł
Klasy VII- VIII – 247,50 zł
Klasy III gimnazjum – 247,50 zł

Kwoty dotacji na ćwiczenia:

Klasy I-III – 49,50 zł
Klasy VI-VIII oraz III gimnazjum – 24,75 zł

Dotacje celowe na podręczniki i materiały edukacyjne 2018 dla uczniów niepełnosprawnych

Zgodnie z dwoma rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2018 roku szkoły mogą ubiegać się o większe stawki dotacji na podręczniki i inne materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

Podstawą do wyliczania dofinansowania są kwoty dla dzieci zdrowych, powiększone o specjalne wskaźniki. Ich wysokość, w zależności od wielu czynników, waha się od 2,0 do nawet 20,0.

Informacje ogólne

Podręczniki i materiały są własnością szkoły i zostają wypożyczone uczniowi na rok szkolny. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określi dyrektor szkoły. W przyszłym roku szkolnym rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie muszą się martwić zakupem podręczników oraz ćwiczeń dla swoich dzieci. To szkoła zapewnia wszystkie materiały edukacyjne. W sprawach podręczników należy kontaktować się ze szkołą.

źródło: swiebodzice.pl