74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl
I stało się! Nadszedł wreszcie tak długo oczekiwany przez naszych pierwszoklasistów i całą kadrę dzień – Uroczystość Pasowania na Ucznia. 23 października o godz. 10.00 byliśmy świadkami wspaniale przygotowanej części artystycznej, podczas której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności i dowiodły gotowości szkolnej. Następnie odbyło się oficjalne złożenie przysięgi – „Ślubowanie” oraz „Pasowanie” pierwszoklasistów ogromnym, kolorowym i specjalnie na tę okazję zrobionym ołówkiem. Ceremonii tej dokonał osobiście Pan Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz. Nie zabrakło okolicznościowych upominków, wspólnych zdjęć i kolorowych dyplomów. Szkolna uroczystość uświetnili swoją obecnością wspaniali goście: Pan Burmistrz Miasta Bogdan Kożuchowicz, Pani  Zofia Choińska Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Pani Zofia Marek Przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miejskiego, Pan radny Jan Klepiec, Pan Major Alfons Daszkiewicz, Przedstawiciele Koła Sybiraków. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała gościom, nauczycielom i rodzicom. Po uroczystości zaproszono gości na poczęstunek, w przygotowanie którego zaangażowali się ochoczo rodzice naszych uczniów. Najmłodsza obecnie szkoła w Świebodzicach – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 przyjęła oficjalnie w swoje szeregi pierwszych, prawowitych uczniów. To dla nas wielkie wydarzenie!