74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

12 marca 2019r. pierwszoklasiści z naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Dobrze cię widzieć po drugiej stronie ulicy”. Były to zajęcia otwarte, w których uczestniczyli uczniowie, rodzice oraz Dyrektor szkoły Pani Elwira Kirklo-Rusek. Celem spotkania było uświadomienie uczniom jak ważne jest bezpieczne poruszanie się po drodze, znajomość zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę oraz przestrzeganie przyjętych norm i zasad w ruchu drogowym. Kluczowym elementem akcji była popularyzacja wiedzy na temat konieczności noszenia kamizelek odblaskowych, które sprawiają, że każdy z nas jest lepiej widoczny na drodze. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W trakcie spotkania uczniowie byli bardzo aktywni, chętnie udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez pana policjanta. Można mieć pewność, że dzieci wiedzą już jak ważne jest dbanie o własne bezpieczeństwo oraz rówieśników, 
a także przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe, dzięki czemu będą widoczni na drogach.