74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Przed feriami został ogłoszony w szkole konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową,  którego organizatorem była Pani Beata Wójtowicz. Do konkursu przystąpiło 16 uczniów, a czterech z nich zostało nagrodzonych nie tylko dyplomami, ale także dodatkowymi nagrodami. Wszystkie prace były bardzo ładne i estetyczne, dlatego wybór uczniów, którzy zostali nagrodzeni był niezwykle trudny. Podczas dzisiejszego apelu porządkowego uczniowie otrzymali dyplomy i wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali oceny celujące za uczestnictwo.