74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Drodzy Rodzice,
możliwe otworzenie szkoły dla uczniów kl. I-III od 25 maja 2020r. w godzinach 07.00 – 12.00.
Zgłoszenie potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem wraz z podaniem godzin, w których dziecko będzie przebywało w szkole, proszę kierować na:
– dziennik elektroniczny do wychowawców
– wrzucić do skrzynki obok wejścia do szkoły
do 19.05.2020r. do godz.14.00.
Tytułem zapewnienia opieki dziecka (w treści proszę podać imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica, godziny zapewnienia opieki nad dzieckiem)
Uruchomienie opieki dla ucznia kl. I-III odbędzie się zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Więcej informacji:

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

Rodzice, których dzieci będą uczęszczać do szkoły, są zobowiązani do złożenia oświadczenia dotyczącego jego stanu zdrowia.
Informacje dotyczące liczby dzieci w oddziałach, sposobu przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki, sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w okresie pandemii COVID-19, zostaną opublikowane najpóźniej do godz. 16.00 dnia 21.05.2020r.
Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły Elwira Kirklo-Rusek.