74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

W związku z panującymi obostrzeniami, w tym roku postanowiliśmy przeprowadzić w naszej szkole Dzień Recyklingu. Każda z klas po kolei obejrzała bajkę edukacyjną w świetlicy szkolnej na temat materiałów wtórnych, a następnie na holu odbył się quiz wiedzy na temat ekologii. Dzieci, jak się okazało,  bardzo dużo zapamiętały i wręcz rwały się do odpowiedzi, za co każda z klas otrzymała specjalny dyplom na pamiątkę. Następnie, panie wyznaczały dzieci kolejno, by podchodziły do zgromadzonych śmieci i odpowiednio segregowały je do oznaczonych pojemników. Później, już w klasach, dzieci otrzymały kolorowanki związane z tematem oraz puzzle, z których musiały złożyć obrazek związany ze sprzątaniem świata. Całemu spotkaniu przyświecało hasło: „Grzeczne dzieci segregują śmieci!”.