74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Wiosna, lato, jesień, zima – miesiąc po miesiącu przez cały rok przyroda wokół nas żyje i pięknie się zmienia. Każda pora jest inna, niepowtarzalna, piękna, inspirująca.
Cztery Pory Roku to konkurs plastyczny (roczny) Jesień, zima, wiosna, lato (my zaczynamy w takiej kolejności). Każda Pora ma swój temat przewodni, praca z danej Pory Roku będzie oceniana indywidualnie. Jak już będą Cztery Pory Roku – czyli cztery prace, zrobimy z nich kolaż w antyramie i powiesimy na korytarzach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świebodzicach. Piękno Czterech Pór Roku będzie Nas otaczać na co dzień w obrazie, we wspomnieniach, w estetyce pracy. Drodzy Uczniowie proszę o piękne i pomysłowe prace, gdyż zostaną z Nami na długie lata …… Wszystkim Życzę Powodzenia i Super pomysłów:)

Regulamin konkursu plastycznego „Cztery Pory Roku”

Konkurs plastyczny pt. :CZTERY PORY ROKU jest przeznaczony dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świebodzicach. W każdym z 4(Jesień , Zima , Wiosna , Lato ) etapów Konkursu uczestnicy mają za zadanie samodzielne wykonanie jednej pracy w podanej niżej technice plastycznej. Konkurs podzielony jest na 4 etapy, które związane są z czterema porami roku. Konkurs trwać będzie cały rok – od jesieni 2020 roku do lata 2021 roku.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Cztery pory roku” dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świebodzicach

I.Organizator:
Małgorzata Krawczyk – nauczyciel

II. Założenia programowe:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej, klas I –III.

III. Cele konkursu:

 • Pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci.
  a) pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci;
  b) rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką oraz bogactwem technik plastycznych;
  c) rozwijanie zainteresowań dzieci zmianami w porach roku;
  d) promowanie działań twórczych dzieci – plastycznych
  Przegląd różnorodnych technik plastycznych. Podnoszenie rangi amatorskiego ruchu artystycznego.

IV. Warunki uczestnictwa:
Dzieci uczestniczą z klasy 1 –3 .Prace mogą być wykonywane dowolną techniką plastyczną na podłożu papierowym, jednak w taki sposób, aby możliwa była ich prezentacja w antyramach.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Format prac: A 3 ( 297 x 420 mm) plastyczny .Do pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

V. Organizacja konkursu:
Prace ocenia powołana komisja.

VI. Nagrody:
Dla Dzieci za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewiduje się nagrody .Każdy etap konkursu będzie oceniany indywidualnie.
Zwycięskie Prace i miejsca 1-3 z każdego etapu (jesień , zima, wiosna ,lato ) będą składane jako jedna praca Cztery Pory Roku w antyrame (obraz ) i zostaną powieszone na korytarzach Naszej Szkoły.

VII. Kryteria oceny:
Kryteria oceny. Podczas oceniania obrazów pod uwagę będą brane:
a) twórcza pomysłowość i wyobraźnia w przedstawieniu tematu;
b) b) estetyka wykonania;
c) c) spełnienie warunków
Komisja wyłoni w każdej turze Konkursu zwycięzców 1-3 miejsce
Poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac.
Indywidualne potraktowanie tematu.
Zgodność pracy z tematem przewodnim.

VIII. Termin konkursów wraz z tematem przewodnim:
Jesień w parku – termin składania prac do 17 listopada 2020.
Zima w lesie – termin składania prac do 05 lutego 2021.
Wiosna w ogrodzie – termin składania prac do 16 kwietnia 2021.
Lato na łące – termin składania prac do 11 czerwca 2021.

Wszystkie konkursy zostaną rozstrzygnięte w ciągu 7 dni od daty złożenia prac. Wyniki zostaną podane do wychowawców klas.
POWODZENIA:) !!!