74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Organizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej z siedzibą w Gdańsku, Autorką programu jest Anna Świć. Jest to już  VI edycja, która trwa od 1.09.2020 do 31.01.2021. Głównym celem Programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji i niezależnie od realizowanych aktualnie treści (np. edukacja matematyczna, artystyczna, językowa, artystyczna). W Kodowanie bawi się klasa III z Panią Katarzyną Kłapińską. Program jest realizowany poprzez wykonywanie czterech w miesiącu aktywności o charakterze programistycznym zwanych zadaniami. Treść zadań jest ściśle powiązana z podstawą programową.  Do realizacji aktywności offline używamy: maty do kodowania, kolorowe kubeczki oraz krążki humanistyczne, krążki matematyczne i krążki kompetencji kluczowych. Klasa trzecia już zrealizowała  temat o jesieni.