74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach wzięli udział  w warsztatach ekologicznych  z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu. Panie  przyjechały do Naszej Szkoły i zrobiły eko-warsztaty. Wśród przygotowanych atrakcji dla młodych ekologów były zajęcia praktyczne, podczas których mogli doskonalić umiejętności prowadzenia obserwacji. Uczniowie  w ramach zajęć obserwowali różne zjawiska biologiczne, fizyczne i chemiczne. Dzieci poznały cały proces powstawania pięknego i pachnącego mydełka, które własnoręcznie wymieszały, a następnie wlały do formy. Efektem tej samodzielnej pracy, były przepiękne, różnokształtne pachnidełka. W warsztatach brały udział wszystkie klasy Naszej Szkoły. Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze. Uczniowie wrócili do domów pełni wrażeń i nowych doświadczeń.