74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

29 października 2021r. odbyła  się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Jest to szczególny dzień, który na długo pozostanie w pamięci każdego ucznia klasy pierwszej. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Paweł Ozga, Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Kruczek, Radny Rady Miejskiej Jan Klepiec, Dziekan Dekanatu Świebodzickiego Ksiądz Proboszcz Józef Siemasz, Przedstawiciele Związku Sybiraków Alfons Daszkiewicz oraz Zbigniew Zaniewski. W uroczystości uczestniczyli Dyrektor Szkoły Pani Elwira Kirklo-Rusek, nauczyciele oraz  rodzice pierwszoklasistów. 

W tym dniu  dzieci oficjalnie  zostały przyjęte do grona uczniów szkoły. Najpierw jednak uczniowie zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Pochwalili się swoimi talentami: recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Wykazali się wiedzą już zdobytą w szkole. Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę. Po ślubowaniu Burmistrz Miasta dokonał aktu pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz słodkości.