74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany opraw oświetleniowych w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzicach, Ul .J. Marszałka Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice

  1. Wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej szkoły, demontaż i montaż nowego oświetlenia wraz z założeniem nowych lamp zgodnych z procedurami sal gimnastycznych. Prace na wysokościach.
  1. Termin wykonania prac 29.12.2021r.
  1. Kryteria wyboru 100%
  1. Oferty należy składać do 17.12.2021r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Świebodzicach w godz.8.00 do 15.00.