74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

We wtorek – 8 marca do klasy III przyszły z wizytą Panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na zajęcia, podczas których przeprowadziły pogadanki w formie bajek  i opowieści. Treść tych opowiadań nawiązywała poniekąd do współczesnej sytuacji – zagrożenia związanego z obecną wojną u naszych wschodnich sąsiadów, ale przede wszystkim ukazała dlaczego i  w jaki sposób należy pomagać swoim sąsiadom. Dzieci były bardzo aktywne, chętnie brały udział w dyskusji i wykazywały się dużą empatią. Bajkoterapia w subtelny sposób ukazała uczniom nowe, lepsze oblicze całej sytuacji i uspokoiła nastroje panujące wśród uczniów.