74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Klasa III wraz z wychowawcą brała udział w programie profilaktycznym pt. „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Program składał się z cyklu 10 lekcji podczas których dzieci dowiedziały się między innymi : jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać je w sieci internetowej, jak rozsądnie i bezpiecznie korzystać z mediów oraz gdzie i kiedy należy zwrócić się o pomoc. Uczniowie otrzymali karty pracy, w których sumiennie wykonywali powierzone im zadania.  Na lekcjach indywidualnie, w parach lub małych grupach wykonywali także szereg zadań związanych z tematem. Program angażował w pomoc przy zadaniach także rodzciów i opiekunów. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i bardzo podobały się dzieciom. Zdecydowanie poszerzyszły horyzonty myślowe w wielu kwestiach dotyczących korzystania z portali społecznościowych. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w Programie.