74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Każda Szkoła/Przedszkole uczestniczące w konkursie na Strefę Kibica w biegu dla dzieci „Świebodzicka Piąteczka&Dyszka” wystawia dowolną liczbę dzieci. Dla wszystkich dzieci uczestniczących w zawodach organizator przewidział drobne upominki, medal oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

Każda Szkoła uczestnicząca w konkursie na Strefę Kibica w biegu sztafetowym „Świebodzicka Piątka&Dycha” może wystawić 5 zespołów. W ich skład mogą wejść uczniowie, nauczyciele, uczniowie i nauczyciele, uczniowie z rodzicami itd. Ważne, by w polu nazwa teamu wpisać nazwę Szkoły.

Zgłoszeń dzieci do biegu oraz sztafet należy dokonać w systemie, przez stronę: https://zapisy.inessport.pl/#gr146 do 12 maja br. włącznie.

Zgłoszeń do biegu dzieci dokonują ich rodzice/opiekunowie prawni. Poniżej skrócona instrukcja zapisów, którą można przekazać rodzicom/opiekunom prawnym:

Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu. 

Każdy rodzic/opiekun w celu odbioru numeru startowego dziecka będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową. 

Weryfikacja dzieci ze Szkół/Przedszkoli i wydawanie numerów startowych wyłącznie w sobotę 20 maja br. w godzinach pracy biura zawodów (16.00-19.00, Rynek w Świebodzicach).

Zgłoszeń sztafet może dokonać kapitan. Sztafety mogą składać się z samych uczniów (jednej lub obu płci), z uczniów i nauczycieli, uczniów i rodziców. ważne, by w polu nazwa teamu wpisać, z jakiej Szkoły jest dany zespół, oprócz oczywiście dowolnej nazwy danej sztafety, jeśli jej uczestnicy sobie tak zażyczą (np. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzicach – Rącze Biedronki).  

Weryfikacja sztafet w biurze zawodów i wydawanie numerów startowych wyłącznie w sobotę 20 maja br. w godzinach pracy biura zawodów (16.00-18.00, Rynek w Świebodzicach)

W dniu 21 maja br. od godz. 12.00 do 13.20 Szkoła/Przedszkole wystawia swoją Strefę Kibica z przyporządkowanym uprzednio kolorem i miejscem (wzdłuż ulicy Strzegomskiej).

Kolor i miejsce zostaną przyporządkowane Szkole/Przedszkolu po wysłaniu do organizatora maila zwrotnego z deklaracją udziału
w konkursie (na adres: m.pawlaczek@gvttraining.pl)

Strefy kibica będą oceniane przez uczestników biegu głównego w głosowaniu. Rozstrzygnięcie konkursu zaraz po dekoracji zawodników w biegu głównym. 

Przewidziano następujące nagrody dla Szkół: 
– za 1 miejsce: 7 miejsc na letnich półkoloniach Pho3nix Świebodzice 2023 
– za 2 miejsce: 5 miejsc na letnich półkoloniach Pho3nix Świebodzice 2023 
– za 3 miejsce: 3 miejsca na letnich półkoloniach Pho3nix Świebodzice 2023