74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Dnia 24.10.2023 w Naszej Szkole odbyło się Pasowanie na Ucznia w klasie I. Pasowanie na ucznia to ważna uroczystość dla każdego pierwszaka i rodzica. To pierwszy moment, w którym pierwszoklasiści składają ślubowanie, są pasowani na uczniów i oficjalnie dołączają do społeczności szkolnej.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Sybiraków odbyła się piękna uroczystość. Pani Dyrektor Elwiry Kirklo-Rusek przywitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli . Pan Burmistrz Miasta Paweł Ozga pasował uczniów w szkole. Przewodnicząca ZNP Urszula Kruczek i Dziekan Dekanatu Świebodzickiego Ksiądz Proboszcz Józef Siemasz rozdali uczniom dyplomy. Po ślubowaniu i pasowaniu uczniowie klasy I przygotowali dla gości część artystyczną, gdzie zaprezentowali piękne wiersze i piosenki. Uroczystość Pasowania zakończyła się wspólnymi zdjęciami i wspaniałym humorem.