74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

23 kwietnia br. odbył się międzypowiatowy konkurs matematyczny „Zdolny Czwartoklasista”, organizowany on był przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 15 w Wałbrzychu. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania matematyką poprzez rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, popularyzacja matematyki; utrwalenie zdobytej w szkole wiedzy. Wdrażanie uczniów do samodoskonalenia.        

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Mikołaj Chaiński, Antoni Przyprawa oraz Kacper Żuwalski. Z wielką przyjemnością informujemy, że wśród prawie 50 czwartoklasistów, którzy stanęli w szranki konkursowe, uczeń klasy 4a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach – Mikołaj Chaiński znalazł się w gronie laureatów konkursu, otrzymując wyróżnienie. Opiekunem i koordynatorem był nauczyciel matematyki, pan Paweł Rataj. Warto podkreślić, że to kolejny sukces  Mikołaja, tydzień wcześniej zdobył I nagrodę w powiatowym konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.       

Mikołajowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki.