74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

Dnia 23.05.2024 r. we Wrocławiu odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W 45 eliminacjach Województwa Dolnośląskiego uczestniczyły dzieci, które zajęły I miejsce w etapie powiatowym w trzech kategoriach wiekowych. Szkołę Podstawową nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach reprezentował uczeń klasy IV Mikołaj Chaiński.

Na etapie eliminacji pisemnych uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań. Do finału ustnego zakwalifikowało się 15 uczestników eliminacji pisemnych z 3 grup wiekowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Została wprowadzona dogrywka dla osób, które uzyskały taką samą liczbę punktów w danej kategorii wiekowej i były
w czołówce.

Mikołaj wykazał się olbrzymią wiedzą, ale ostatecznie nie wszedł do finału ścisłego. Natomiast spędził wspaniały dzień jak i obył się z zawodami na szczeblu wojewódzkim. Gratulujemy za udział w konkursie tak wysokiej rangi i życzymy dalszych sukcesów.