74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach bierze udział w akcji  czytelniczej „Ogólnopolskie wybory książek”. Pomysłodawcą jest  czasopismo Biblioteka w Szkole oraz Fundacja dla Bibliotek. Termin wyborów od początku maja do 15 czerwca. Celem akcji jest promocja czytelnictwa oraz  rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. W bibliotekach szkolnych uczniowie wybiorą najbardziej interesujące książki. Każda osoba biorąca udział w wyborach będzie mogła zagłosować na 3 tytuły. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w akcji wszystkich  uczniów.