74 666-96-16 psp1swiebodzice@wp.pl
Uwaga!

Uwaga!

Drodzy Rodzice,możliwe otworzenie szkoły dla uczniów kl. I-III od 25 maja 2020r. w godzinach 07.00 – 12.00.Zgłoszenie potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem wraz z podaniem godzin, w których dziecko będzie przebywało w szkole, proszę kierować na:- dziennik...